Göğüs Rekonstrüksiyonu

Göğüs rekonstrüksiyonu ameliyatlarının riski oldukça düşük ve sanılanın aksine iyileşme süresi kısadır. Bu operasyon sonrasında hasta normal aktivitelerine dönebilmekte, her türlü giysi ve mayoyu rahatlıkla giyebilmekte ve geçirilmiş ameliyatın izleri dışarıdan fark edilmeksizin her türlü sportif faaliyette bulunabilmektedir.

Son yirmi beş yıl içinde meme rekonstrüksiyonu operasyonları; mastektomi tekniklerinin giderek daha koruyucu olmaları (modifiye radikal mastektomi), doku genişletici (expander) ve silikon protezlerin evrimleri, kullanılacak dokuların anatomik ve cerrahi detaylarının daha iyi tanımlanması nedeniyle hemen her meme tümörlü hastada uygulanabilecek rutin bir seçenek haline gelmiştir. Modifiye mastektomi ameliyatının yumuşak dokulara minimum zarar vermesi rekonstrüksiyon seçeneklerini arttırmış, cerrahi güvenilir ve kolay bir yöntem haline gelmiştir.

Genellikle meme kanseri teşhisi konulmuş ve ameliyat edilebilir evrede olan hastalarda, operasyonu takiben uygulanan adjuvan tedavilerin (Kemoterapi, Radyoterapi) tamamlanması ve hastanın iyileşmiş kabul edilmesi, ortalama 2 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bu süre sonunda rekonstrüksiyon seçeneği, genel cerrahi uzmanı ve onkolog ile değerlendirilir.

Erken evrelerde teşhisi konulmuş ve mastektomi uygulanacak hastada, aynı seansta rekonstrüksiyon uygulanabilir.

Rekonstrüksiyon için üç seçenek vardır:

Yabancı maddeler kullanılarak: Doku genişletici + Protezler
Hastanın kendi dokusu kullanılarak: serbest ya da pediküllü
Kök hücreden zenginleştirilmiş doku nakli Ya da bunların kombinasyonu.
Bu seçeneklerin tercihinde; hastanın opere edilecek bölgesinin durumu ve diğer memesinin büyüklüğü ile şekli önemli rol oynar. Alınan memenin bölgesindeki cildin kalitesi ve yeterliliği çok önemlidir. Eğer cilt yetersiz ve diğer meme büyük ise öncelikle bir doku genişletici yerleştirilir. Daha sonra tercihe göre ya silikon protez ya da hastanın kendi kas dokusu ile onarım yapılır. Sağlam olan meme dokusu büyük ve sarkık ise, aynı ameliyatta bu memeye de müdahale edilerek iki meme eşitlenecek şekilde küçültülüp dikleştirilmesi sağlanır.

Şu an tüm dünyada meme rekonstrüksiyonu için en sık kullanılan iki kas dokusu vardır :

Latissimus dorsi (Koltukaltı kası)
Rectus abdominis (Karın kası) Latissimus dorsi kası, sırtta bulunan ve kollarımızla vücudumuzu yukarıya ve ileriye çekmemizi sağlayan temel tırmanma kasıdır. Tek başına kullanıldığında genellikle yeterli hacmi sağlamadığı için, bölgeye getirilmesini takiben altına protez yerleştirilir.
Bu kaslar, pedikülleri etrafında çevrilerek bölgeye getirilebileceği gibi, mikro cerrahi teknikler kullanılarak serbest doku olarak da transfer edilebilirler.

Orta yaşlı karınlarında sarkma olan hastalarda, aynı anda karın germe de yapılabilir, bu durumda karın kasından meme yapılması da çok uygun bir seçenek olacaktır.

Cerrahi işlem sonrasında iyileşme süreci yaklaşık 3 haftadır. Hastalar normal günlük aktivitelerine 6 hafta içinde dönebilirler. Kullanılan kasın tipine göre, spor aktiviteleri 3 ay kadar kısıtlanır.

Nipple- Areola rekonstrüksiyonu ( meme ucunun yapılması ) ister aynı seansta, ister 3 aylık bir sürenin sonunda tamamlanır. Areola için ya TATUAJ (dövme) ya da serbest deri greftleri kullanılır.

Tüm dünyada artık rutin uygulanan meme rekonstrüksiyonunun, ülkemizde sayıca çok az olması düşündürücüdür. Hastanın emosyonel durumunu bu derecede olumlu etkileyebilecek başka hiç bir ameliyat olamaz. Ülkemizde multi-disipliner çalışmanın gelişmesiyle birlikte bu ameliyatların sayısı artmaya başlamıştır.