Endo-Lifting – Yüz Askılama

Alt yüzde gerçek problem, zaman içinde cildin destek dokularının azalması ve yerçekimi ile sarkmaya başlamasıdır. Ancak sarkmanın çok ilerlemediği otuzlu kırklı yaşlarda dokular sadece küçük giriş noktaları kullanılarak eski yerlerine çekilip dikilebilir.

Endo-lifting denen bu uygulamada aslında cilt altı dokuları yüz germedeki gibi eski yerlerine alınarak sağlam bir bölgeye dikilmekte, ancak bu uygulama sadece küçük deliklerden yapılmaktadır, dolayısı ile uygulama sonrası son derece kalıcı ve doğal sonuçlar almak mümkündür.

Endo-lifting yöntemi ile şakaklar, çene kenarı, yanaklar ve boyun askılanabilmektedir.

Uygulama anestezi gerektirmemekte, kısa sürmekte, çok hızla iyileşmekte dolayısı ile hasta kısa sürede normal hayatına dönebilmektedir. İz bırakmadan yapılan bu uygulama aşırı cilt sarkıklıkları ya da cilt elastikiyetinin iyi olmadığı durumlarda yeteri kadar efektif olmayabilir. Dolayısı ile bu yöntem genç ve orta yaş grubundaki hastalara uygulanmalıdır.

Ataçlamadan farkları:

Medyada yüz ataçlama olarak adlandırılan uygulamalarda uzerinde küçük kılçıklar olan iplikler kullanılmaktadır. Bu uygulama yanak bölgesinde yeterli olmakla birlikte yerçekimi karşısında yetersiz kalmaktadır. Yani ataçlama kaş, çene boyun gibi yerçekimine karşı koyması gereken bölgelerde kısa zamanda etkisini yitirmektedir. Buna karşın endo-lifting uygulamasında dokular normal ameliyatlarda olduğu gibi dikilerek, olması gereken yerlere sabitlenmekte dolayısı ile son derece kalıcı olmaktadır.

Tek başına bu yöntem özellikle yüz bölgesinde ise sedasyon ve lokal anestezi veya sadece lokal anestezi ile yapılabilir. Bu uygulama hastanede yatmayı gerektirmez, hasta aynı gün, işlemden birkaç saat sonra evine dönebilir. İşlem sonrası, özellikle ilk iki gün bölgede bir şişlik olabilir. Bu şişlik zamanla azalacaktır. Uygulama bölgesi işlemin hemen ertesi günü yıkanabilir ve nemlendiricili ya da morarmayı giderici kremler (AURİDERM XO, ARNICA, vb) sürülebilir. Şişliği artırması nedeniyle aşırı sıcaktan ve buhardan kaçınmak gereklidir. Endo-lifting, ilk birkaç gün dışında, genel olarak insanın günlük yaşantısını etkileyecek boyutlarda bir rahatsızlığa sebep olmaz.
3- 4 hafta sonra yüzünüz son şeklini alacak ve bu şeklini uzun sure koruyacaktır. Bu anlamda yüz askısını kırılan bir kemiğe uygulanan alçıya benzetmek uygun olacaktır. 3 hafta sonrasından itibaren askı çıkarılsa dahi yüz yeni şeklini koruyacaktır. Ancak yerçekimine bağlı sarkma kaldığı yerden devam edecektir.

Endo-lifting yöntemi basında ve çeşitli başlıklarda cilt askılama, yüz askılama, yüz ataçlama, cilt ataçlama olarak da yer almaktadır.